Chirurgia stomatologiczna

konsultacja chirurgiczna                                                            60 zł
ekstrakcja (usunięcie) zęba mlecznego                           50-70 zł
ekstrakcja  (usunięcie)  zęba stałego                           150-300 zł
ekstrakcja  (usunięcie)  zęba mądrosci ( 8 )                300-350 zł
podcięcie wędzidełka                                                              250 zł
plastyka wyrostka zębodołowego                                         250 zł
pogłebienie przedsionka jamy ustnej                          300-350 zł
połączenie ustno zatokowe (zamknięcie)                            200 zł
chemisekcja/rozseparowanie korzeni                                  150 zł
nacięcie kapturka dziasłowego -zęba mądrości                100 zł