Fluor

Fluor jest pierwiastkiem wystepującym w wodzie powietrzu oraz glebie. W zależności od regionu jego stężenie jest odmienne.

Nadmiar lub niedobór fluoru wywiera niekorzystny wpływ na uzebienie. N ajnowsze badania dowodzą iż fluorowanie wody przynosi niekorzystny wpływ dla naszego organizmu traktowanego jako całość.

Dlatego też powinnismy przyswajać mniej fluoru z wodą oraz pożywieniem a więcej dostarczać miejscowo tam gdzie jest pożądany czyli ( nasze zęby).

Fluor występuje w postaci dwóch związków chemicznych :

  • Fluorek sodu mniej zalecany
  • Aminofluorków zalecany

Fluoryzacje możemy przeprowadzać przez nas samych w domu oraz w gabinecie stomatologicznym przy użyciu specjalistycznych preparatów fluorkowych.